Inschrijven

Cultuurmenulessen in Den Haag
schooljaar 2017-2018

De inschrijving verloopt in 2 stappen

Stap 1
Inschrijven kan vanaf 8 mei 2017 tot en met 7 juli 2017, de dag voor de zomervakantie, via de website www.cultuurmenu.nl.

Voor elk nieuw schooljaar dient u uw school opnieuw in te schrijven. Dat geldt ook voor de scholen die het schooljaar 2016-2017 mee hebben gedaan. Bij de aanmelding wordt gevraagd naar uw voorkeur voor Cultuurmenu 1 of Cultuurmenu 2. Op volgorde van binnenkomst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur. Ook aan scholen die vorig jaar al deel hebben genomen wordt gevraagd deze voorkeur aan te geven. Als u uw school correct hebt aangemeld voor deelname, krijgt u per email hiervan een bevestiging.

Stap 2
In de bevestiging staat het verzoek om uiterlijk vóór 28 augustus 2017 een digitaal formulier met gegevens in te vullen. Wilt u dat zo nauwkeurig mogelijk doen, dit is belangrijk voor het samenstellen van het rooster.

Vult u bij de gegevens altijd in:

  • alle groepen van de hele school, met het juiste aantal leerlingen per groep;
  • de naam van de groepsdocent;
  • alle data waarop de afzonderlijke groepen of de hele school geen cultuurmenulessen kunnen volgen zoals: Cito-toetsen, koningsspelen, margedagen, zwemlessen, paasontbijt, feestweek, andere buitenschoolse activiteiten etc.

Op het formulier is tevens de mogelijkheid aangegeven om lesmomenten uit te roosteren.
Pas nadat dit digitale formulier volledig is ingevuld ontvangt u een bevestiging voor deelname.
Als de gegevens niet voor 28 augustus binnenkomen, kan de school helaas niet deelnemen, want vanaf die datum worden de deelnameroosters samengesteld.

Groepen 1-2
Per menu zijn er verschillende erfgoedinstellingen die les geven aan groep 1-2.
Als een school het voorgaande schooljaar heeft meegedaan dan wordt er, voor zover dit mogelijk is gewisseld van erfgoedinstelling voor deze groep. Daarnaast worden er nog een aantal groepen door erfgoedinstellingen gedeeld. De roostermakers delen uw school in.

Inschrijvingsstop
De belangstelling voor het Cultuurmenu is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Er kan een bepaald maximum aantal scholen deelnemen. Inschrijving zal geschieden op volgorde van aanmelding.

Roosters en start Cultuurmenu
Eind september ontvangt uw school een e-mail met daarin een link naar het online rooster.
Als uw school akkoord gaat met het rooster is dit definitief. De eerste cultuurmenulessen zullen begin oktober van start gaan.

Lopend naar het museum
Kunnen groepen lopend naar de cultuurmenules gaan? Geef dit dan graag aan op het inschrijfformulier. Het Projectenbureau Haagse Musea regelt busvervoer van de school naar de instellingen. Als de school binnen een straal van 500 meter bij een erfgoedinstelling gevestigd is, wordt gevraagd te voet naar die instelling te gaan. Graag na ontvangst van het rooster een e-mail sturen aan rooster@cultuurmenu.nl met de vermelding welke groepen lopend naar welke erfgoedinstellingen kunnen gaan. Geen gebruik maken van busvervoer heeft geen invloed op de prijs per leerling.

Inschrijven voor andere erfgoedlessen
Voor inschrijving voor andere lessen naast het Cultuurmenu kunt u rechtstreeks contact opnemen met de erfgoedinstellingen, zie adressen en websites op de contactpagina.