2017-2018 Cultuurcoördinatoren/directie VO

Evaluatieformulier voor cultuurcoördinatoren en of directie van de school

Deelnemende scholen schooljaar 2017-2018Geachte directeur/cultuurcoördinator,

Om het Cultuurmenu VO naar ieders tevredenheid te kunnen blijven aanbieden willen wij graag aan alle directeuren/cultuurcoördinatoren vragen stellen over deelname aan het Cultuurmenu VO. Wij verzoeken u daarom vriendelijk onderstaand evaluatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de vragen duurt circa 5 minuten.

Er wordt een vraag gesteld over de tussendoelen van de leerlijnen ‘Kunst en cultuur’ en ‘Mens en maatschappij’, informatie hierover is terugvinden op deze website, onder uitleg, uitwerking van de VO leerlijnen. Als u dit zou willen nalezen kunt dit het beste voorafgaand aan het invullen van het enquêteformulier doen (het is namelijk niet mogelijk tijdens het invullen van de vragen het scherm te verlaten, dan zijn uw ingevulde vragen weg).

Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd aan het Projectenbureau Haagse Musea.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens het Projectenbureau Haagse Musea
In opdracht van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea