2017-2018 evaluatie cultuurcoördinator PO

Evaluatieformulier voor cultuurcoördinatoren

Deelnemende scholen schooljaar 2018-2019Geachte directeur/cultuurcoördinator,


Om het Cultuurmenu naar ieders tevredenheid te kunnen blijven aanbieden willen wij graag aan alle directeuren/cultuurcoördinatoren vragen stellen over deelname aan het Cultuurmenu. Wij verzoeken u daarom vriendelijk onderstaand evaluatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de vragen duurt minder dan 5 minuten.

Er wordt een vraag gesteld over de tussendoelen van de leerlijn, informatie hierover is terugvinden op de website van het Cultuurmenu: tussendoelen staan onder Uitleg Cultuurmenu, leerlijn. Als u dit zou willen nalezen kunt dit het beste voorafgaand aan het invullen van het enquêteformulier doen (het is namelijk niet mogelijk tijdens het invullen van de vragen het scherm te verlaten, dan zijn uw ingevulde vragen weg).

U kunt het evaluatieformulier wel uitprinten maar niet opslaan. Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd aan het Projectenbureau Haagse Musea.Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het Projectenbureau Haagse Musea
In opdracht van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea