2017-2018 evaluatie leerkrachten PO

Evaluatieformulier voor leerkrachten

Deelnemende scholen schooljaar 2018-2019Om het Cultuurmenu naar ieders tevredenheid te kunnen blijven aanbieden vragen wij aan alle leerkrachten die met hun groep een Cultuurmenules hebben gevolgd, hoe deze les is verlopen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk dit evaluatieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de onderstaande vragen duurt minder dan 5 minuten.

Er worden twee vragen gesteld over de doelstelling van de les en over de tussendoelen van de leerlijn, informatie hierover is terugvinden op de website van het Cultuurmenu: de lesdoelstelling staan onder menu 1 of menu 2, tussendoelen staan onder Uitleg Cultuurmenu, leerlijn. Als u dit zou willen nalezen kunt dit het beste voorafgaand aan het invullen van het enquĂȘteformulier doen (het is namelijk niet mogelijk tijdens het invullen van de vragen het scherm te verlaten, dan zijn uw ingevulde vragen weg).

U kunt het evaluatieformulier wel uitprinten maar niet opslaan. Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd aan het Projectenbureau Haagse Musea en naar de desbetreffende erfgoedinstelling waar de les is gevolgd.Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het Projectenbureau Haagse Musea
In opdracht van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea