Archeologie

Archeologen doen meer dan graven

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen
2 begeleiders

Archeologen zie je vooral als ze buiten werken aan of bij een opgraving. Maar ze doen veel meer, vooraf en ook achteraf. Archeologen zijn allemaal speurneuzen, maar ieder met een eigen taak. Sommigen bepalen met behulp van oude kaarten, boeken en eerdere opgravingsgegevens de kans dat er op een bepaalde plek iets wordt gevonden. Anderen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van alle vondsten. Ze bestuderen bijvoorbeeld dieren- of mensenbotten, zaden van planten en bomen, klompen ijzer of aardewerken potjes. En de restaurator probeert de bodemschatten zo goed mogelijk te bewaren en werkt ook mee aan het maken van tentoonstellingen. Alle archeologen werken samen om de verhalen van vroeger te kunnen vertellen. In deze les maken de leerlingen kennis met een aantal taken door ze zelf uit te voeren. Daarbij werken we natuurlijk met echte Haagse vondsten. Aan het eind van de les krijgt iedere klas een aandenken mee.

Lesmateriaal

Op de website van het Cultuurmenu staat de link naar de introductiefilm over archeologie in Den Haag. Vanaf de website kunt u ook aanvullend lesmateriaal downloaden.

Doelstellingen van de les

De les sluit aan bij de kerndoelen

  • Nederlands, mondeling taalonderwijs,
  • kerndoel 1 en 2 Oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd,
  • kerndoel 51 t/m 53 Kunstzinnige oriëntatie,
  • kerndoel 56.