Escher in Het Paleis

Metamorphose

Beweging en Verandering:

samen gaan we het ontdekken

Kan een schaakbord een bijenkorf worden? Welke vis verandert in een vogel en hoe kan ik in de school van Maurits Escher staan, als ik in een Haags paleis ben? Samen maken de leerlingen een OneindigKlasseBoek en fotograferen ze in het gebouw om een eigen Escherruimte te maken.

Doelstellingen van de les

Bij Escher in Het Paleis beleven leerlingen dat ze door het werk van Maurits C. Escher en met elkaar onverwachte resultaten kunnen bereiken. Tijdens het bezoek aan het enige openbare Haagse voormalige koninklijke paleis en in het lesmateriaal voor op school wordt gewerkt met kerndoel 56: leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. In de cultuurmenules en in het lesmateriaal voor in de klas komen de kernbegrippen verwerven, onderzoeken en presenteren aan bod. In de lessen worden de volgende tussendoelen behandeld: productie, receptie en reflectie.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen
2 begeleiders