Monumentenzorg

S.O.S.! Een Langer Voorhout

In deze les maken de leerlingen op een ludieke manier kennis met Rudolf Samuel Henzy, vanaf 1760 gouverneur en onderwijzer van het Pageshuis. Hij vertelt over de geschiedenis van het Lange Voorhout aan de hand van drie periodes. Tevens legt hij het belang uit van het behoud van cultureel erfgoed en wat Monumentenzorg Den Haag daarin kan betekenen.

Henzy vraagt dringend om hulp bij dit behoud en de leerlingen krijgen hiertoe een aantal opdrachten die zij uitvoeren op het Lange Voorhout. Bij juiste uitvoering hiervan, wordt de leerling een echte VIP, een Very Important Page en ontvangt een oorkonde.

Doelstellingen van de les

De leerling leert wat beschermde monumenten zijn. Hiermee wordt voldaan aan het kernbegrip: behoud van erfgoed en het belang hiervan. De leerling wordt geleerd tijdvakken in de bouwkunst te herkennen. Hiermee wordt voldaan aan de kernbegrippen: leren van erfgoedbronnen, onderzoeken en verbanden leggen. Door middel van verschillende opdrachten leert de leerling de waarde van het culturele erfgoed en het reilen en zeilen in de betreffende tijdvakken. Hiermee wordt voldaan aan de kernbegrippen: onderzoeken, behoud van erfgoed en het belang hiervan en verbeelding. Er wordt uitgelegd wat Monumentenzorg doet. Hiermee wordt voldaan aan de kernbegrippen: verwerven, onderzoeken, bekendheid geven en verbanden leggen.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen
3 begeleiders