Panorama Mesdag

Ga je mee naar de zee?
Op het duin kijk je rondom je heen

Hoe is het mogelijk dat Hendrik Willem Mesdag , Scheveningen en het strand zo echt geschilderd heeft! Hoe hij dat met zijn vrouw en vrienden voor elkaar heeft gekregen laten we in de les zien en beleven. In het museum bekijken de leerlingen verschillende schilderijen en maken schetsen met krijt. Dan gaan ze het duin op en ondergaan de sterke ruimtelijke werking van het Panorama.
Met hun schetsen maken de leerlingen een groot groepswerk. Kernbegrippen die aan bod komen zijn o.a.: kijken, ruimte, tijd, licht, plannen en samenwerken en behouden (restaureren)
Voor de verwerking op school krijgt de groep gedichtjes van de zee met taalsuggesties mee.

Doelstellingen van de les

De leerlingen ervaren en beleven de ruimtelijke illusie van het duin en het strand. Zij krijgen inzicht in de techniek, die Mesdag heeft ontwikkeld voor het maken van het Panorama. Ook de restauratie van het meer dan 130 jaar oude doek komt aan bod. Bij het maken van een groot groepswerk leren de leerlingen samenwerken.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen
2 begeleiders