De Mesdag Collectie

Op bezoek bij de schilder Mesdag

Hendrik Willem Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) woonde aan de Laan van Meerdervoort, vlakbij Scheveningen. Daardoor kon hij de zee schilderen wanneer hij maar wilde. Maar de beroemde zeeschilder maakte niet alleen kunst, hij verzamelde het ook. Voor al die kunstvoorwerpen liet hij naast zijn huis zelfs een museum bouwen! Op zondagen lieten hij en zijn vrouw daar trots hun verzameling zien. In De Mesdag Collectie ervaren de leerlingen de bijzondere sfeer van een 19de-eeuws museumgebouw. Door allerlei kijk- en doe-opdrachten ontdekken ze dat kunstvoorwerpen elk een eigen verhaal ‘vertellen’. Ze worden daarbij gestimuleerd om goed te kijken en hun indrukken te verwoorden.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met het kunstenaars­echtpaar Mesdag-van Houten. Ze ontdekken dat het verzamelen van schilderijen en toegepaste kunst tot een museum kan leiden. Daarnaast leren ze goed te kijken, o.a. door op hun eigen manier een schilderij na te tekenen. De les sluit aan bij de vakken beeldende vorming en taal.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen
2 begeleiders