Kinderboekenmuseum

Een brief voor Aap

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen.
1 Begeleider op 5 leerlingen (let op: begeleiders hebben een belangrijke rol in het begeleiden van groepjes door de tentoonstelling)

Doelstellingen van de les

Door het actief spelen met letters wordt bijgedragen aan het ontluikende taalbewustzijn van de leerling. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands. Daarnaast begrijpen leerlingen wat een museum is, en specifieker wat het Kinderboekenmuseum verzamelt.

De leerlingen van groep 1 en 2 bezoeken de tentoonstelling ABC met de dieren mee, waarin alles draait om bekende boekendieren en letters. Zo helpen ze Kleine Ezel met de zoekgeraakte letters, maken ze woorden met de letter-ijsschotsen van Kleine IJsbeer en bedenken ze een nieuw verhaal met Pim en Pom in de hoofdrol. De museumles start met een verhaal waarin Aap een brief heeft ontvangen maar niet kan lezen wat erin staat. Weten de leerlingen het wel? Door in de tentoonstelling op onderzoek uit te gaan ontdekken ze het vanzelf.