Museon

In de voetsporen van de Romeinen

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 32 leerlingen
2 begeleiders

De leerlingen ontmoeten het Cananefaatse jongetje Ebbert en gaan zo 2000 jaar terug in de tijd toen de Romeinen in Nederland waren. Ebbert vertelt over vernieuwingen zoals wegen, geld en mijlpalen, nieuwe woorden en eten. De Archeologische Dienst van Den Haag heeft een paardenskelet en vier mijlpalen zorgvuldig gerestaureerd. De vondsten zijn te zien in het Museon en hebben een eigen museumnummer en een eigen verhaal.
Veel vernieuwingen van de Romeinen kennen wij nu nog. De leerlingen vergelijken voorwerpen en gewoontes van de Romeinen met die van deze tijd.

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren dat je door archeologische vondsten veel kunt leren over het alledaagse leven in de Romeinse tijd in onze regio. De leerlingen maken vergelijkingen tussen Romeinen en Cananefaten en krijgen inzicht in de invloed die de Romeinen in ons land hebben gehad.
Kerndoel 52: Oriëntatie op jezelf en de wereld > Tijd De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren, Romeinen en wereldoorlogen