Museum de Gevangenpoort

Vel je oordeel!

Tijdens de museumles verdiepen de leerlingen zich in een fictief land waar regels en straffen nog moeten worden uitgevonden.
De meningen onder de koning en ministers daar zijn verdeeld, zware straffen of juist niet? De leerlingen wordt gevraagd om het land hierover te adviseren. Om dit te kunnen doen onderzoeken de leerlingen in Museum de Gevangenpoort – midden in de Stad van Vrede en Recht – de geschiedenis van misdaad en straf. In de verschillende ruimtes van de voormalige gevangenis ontdekken en leren de leerlingen via actieve spellen oude wetten, misdaden en bijbehorende straffen.

Doelstellingen van de les

Leren: analyseren van informatie, informatie interpreteren en een eigen mening vormen, verplaatsen in een (hypothetische) situatie, historische gebeurtenissen in een tijd en context plaatsen, omgaan met erfgoedbronnen en onderzoeken en verbanden leggen.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen
2 begeleiders