Omschrijving van menu A:

Beeldende kunst, verzamelen, Scheveningen

Aan dit menu doen drie musea mee, die een relatie hebben met Scheveningen, beeldende kunst en verzamelen. Muzee Scheveningen heeft diverse collecties: historisch, kunsthistorisch en natuurhistorisch. Vanuit de kunsthistorische en de historische collectie krijgen de leerlingen een beeld van de badplaats Scheveningen vanaf de 19e eeuw. Panorama Mesdag gaat over Scheveningen van 1881. Hendrik Willem Mesdag heeft op het doek het leven van de vissersbevolking en het werken op zee weergegeven. Hoe de stad Den Haag er toen uit zag is ook zichtbaar op zijn panorama. Mesdag was behalve een schilder ook nog een verzamelaar van werken van de school van Barbizon en de Haagse School. Hij was een zeer sociaal betrokken en bewogen mens. Museum Beelden aan Zee staat langs de vloedlijn, waar Mesdag veel te vinden was. Paviljoen Von Wied, waaronder nu Beelden aan Zee is gebouwd, is door Mesdag ook op het panoramadoek geschilderd. De oprichters van Museum Beelden aan Zee, hebben net als Mesdag een grote liefde voor internationale beeldende kunst. Leidmotief is van oorsprong het mensbeeld; waarbij kunstenaars zowel de uiterlijke verschijning als de menselijke psyché willen ontrafelen.
Gedurende drie achtereenvolgende leerjaren be­zoek­en de leerlingen de drie verschillende instellingen, die ieder met een andere invalshoek de thema’s benaderen. De opbouw van de lessen is vergelijkbaar. De leerlingen krijgen eerst een introductie op de thema’s en gaan dan zelf aan de slag met eigen visuele verwerking. Vervolgens wordt gereflecteerd op de opgedane ervaringen.

Omschrijving per museum

Muzee Scheveningen
Muzee Scheveningen heeft een collectie over de geschiedenis van Scheveningen. In het museum zien de leerlingen hoe Scheveningen veranderde van vissersdorp naar badplaats. Ze lopen door ‘het Scheveningse straatje’ en zien mensen in klederdracht. Op de schilderijen is het leven rond 1900 verbeeld. Dit is de tijd (1881) waarin Hendrik Willem Mesdag zijn beroemde Panorama Mesdag heeft geschilderd.
Lees verder

Panorama Mesdag
In Panorama Mesdag zien de leerlingen het 114,5 meter lange en 14,5 meter hoge Panoramadoek en ervaren het 19e eeuwse Scheveningen door de ogen van Haagse kunstenaars uit die tijd. Daarnaast maken ze kennis met andere werken van Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag-Van Houten. Mesdag was een verzamelaar van beeldende kunst, hij verzamelde werken van onder andere de Haagse School en de School van Barbizon.
Lees verder

Museum Beelden aan Zee
Op zijn panoramadoek heeft Mesdag Paviljoen De Witte, het voormalig buitenverblijf van Koning Willem I, geschilderd. Sinds 1994 bevindt zich in het duin onder het Paviljoen Museum Beelden aan Zee.
In het museum ervaren de leerlingen het moderne Scheveningen dat aan de Noordzee ligt. In dit architectonisch interessante museum maken de leerlingen kennis met diverse vormen van moderne, hedendaagse beeldhouwkunst van diverse kunstenaars. De verzamelaars van dit museum verzamelen beelden die ‘de mens’ als thema hebben.
Lees verder