Leerjaar 3 voor vmbo tl en havo/vwo  

Gemeentemuseum Den Haag

Wonen in een schilderij

‘Een kunstwerk is een mooie decoratie voor aan de muur.’ Zo zou je kunnen denken, en lange tijd vond men ook dat de schilderkunst ondergeschikt was aan de architectuur. Toen zette aan het begin van de 20e eeuw een aantal kunstenaars alle bestaande ideeën over schilderkunst, vormgeving en architectuur op z’n kop. Een ieder zou moeten wonen in een omgeving die helemaal in evenwicht is. In de ideale woning zouden alle kunsten bijdragen aan de rust – de architectuur, de meubels en de kleuren van het huis. Net als in de compositie van een schilderij zouden alle onderdelen gelijkwaardig zijn. De kunstenaars beschreven het zelf als ‘wonen in een schilderij’. Zie je het voor je? Ze noemden hun beweging ‘De Stijl’ en hun invloed zien we vandaag de dag nog terug in de inrichting van Nederlandse woonkamers.
Aan de hand van gesprekken en korte opdrachten verkennen de leerlingen het werk van Piet Mondriaan. Hij was schilder en medeoprichter van ‘De Stijl’. De nadruk van het onderzoek ligt op zijn late abstracte werk. Hoe kun je de essentie van een schilderij ook toepassen op het interieur van een huis? Hun persoonlijke antwoord vinden de leerlingen wanneer zij zelf aan de slag gaan met een eigen ontwerp.

Doelstellingen van de les

De leerlingen volgen de ontwikkeling van schilder Piet Mondriaan van figuratie naar abstractie. Ook verkennen zij de verschillen en overeenkomsten met het werk van andere kunstenaars, architecten en vormgevers van De Stijl. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de esthetische waarde, de autonomie en de functie van kunst en de verschillen tussen beeldende en toegepaste kunstuitingen. Ook denken zij na over de rol van de kunstenaar en of deze de maatschappij kan veranderen.

Aansluiting bij kerndoelen: 36, 48, 50, 51 en 52 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV en geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en minimaal 2 begeleiders