Leerjaar 3 voor vmbo tl en havo/vwo  

Mauritshuis

Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw

Samen met een museumdocent ontdekken de leerlingen waarom er zoveel schilderijen zijn gemaakt in de Gouden Eeuw en wie de beroemdste schilders waren. Vervolgens onderzoeken ze zelf in kleine groepjes wat het gevolg hiervan was voor de schilderijen die toen zijn gemaakt. Ze vergelijken bijvoorbeeld schilderijen van hetzelfde genre en schilderstijlen van verschillende schilders, ze onderzoeken het licht in de schilderijen. De uitkomsten presenteren ze kort aan elkaar. Tot slot maken ze een vergelijking met de huidige tijd. Is er veel veranderd of is er eigenlijk heel veel hetzelfde gebleven?

Doelstellingen van de les

  • Leren waarom de schilderkunst van de Gouden Eeuw zo belangrijk was en is
  • Leren over de verschillende genres in de schilderkunst en het ontstaan ervan
  • Beter leren kijken door de verschillende beeldmiddelen, zoals kleur, licht, toets en ruimte

Aansluiting bij kerndoelen: 50, 52 van de SLO
Vakken: Kunst / CKV / Geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: Maximaal 30 leerlingen, minimaal 2, maximaal 4 begeleiders