Omschrijving van menu D:

De geschiedenis bewaren, rondom de Hofvijver

In dit menu laten drie erfgoedpartners: de afdeling Archeologie, Natuur- & Milieueducatie, het Haags Gemeentearchief en het Haags Historisch Museum, zien hoe zij samenwerken en op welke manier zij elkaar nodig hebben, versterken en aanvullen bij het vertellen van het verhaal van Den Haag. Samen brengen zij heden en verleden bij elkaar.

Het startpunt van de lessen is een gebeurtenis van enkele jaren geleden. In 2012 zijn bij archeologisch onderzoek voor de deur van het Haags Historisch Museum de resten van de Doelenpoort (1583) teruggevonden. Ooit was dit één van de toegangspoorten naar het Binnenhof.

In het eerste jaar ontdekken de leerlingen welke voorwerpen door de archeologen zijn gevonden, hoe ze dat hebben gedaan en wat deze voorwerpen kunnen vertellen over de bewoners rond de Hofvijver. In het tweede jaar wordt de zoektocht voortgezet met o.a. kaarten en geschreven bronnen in het Haags Gemeentearchief. In het derde jaar maken de leerlingen in het Haags Historisch Museum kennis met diverse historische voorwerpen, gelinkt aan personages uit de omgeving van de Hofvijver. Ze ontdekken hoe alle bronnen samenkomen en hoe je voorwerpen kunt bewaren en het geheel kunt presenteren.

Er is bewust gekozen voor een inhoudelijke rode draad binnen de lessen. Het geschiedkundige verhaal –vaak een verhaal over mensen- wordt completer door de onderlinge samenwerking van de drie erfgoedinstellingen. De leerlingen krijgen te maken met de volgende aspecten:

 1. Klas 1 opgraven, verzamelen, voorbereiden op presentatie en onderzoek doen;
 2. Klas 2 verzamelen, onderzoek doen en feiten checken;
 3. Klas 3 presenteren, het verhaal vertellen en alles combineren tot een eindproduct.

Centrale onderwerpen binnen deze drie musea:

 • De poorten (en daarbinnen het Binnenhof natuurlijk)
 • Middeleeuwen / ontstaan steden
 • Elite en de gewone mens (die niet op het Binnenhof woonde)
 • Cultuurverschillen, bevolkingssamenstelling
 • Kaarten, brieven, officiële stukken, schilderijen, bodemvondsten
 • Schutters(stukken)
 • Kledingstukken, sieraden
 • Voedselresten (botten, zaden en pitten)
 • Andere bodemvondsten uit deze tijd uit deze omgeving

Omschrijving per museum

Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie
In Den Haag wordt 6000 jaar erfgoed onderzocht en behouden, van pijlpunten uit de steentijd via middeleeuwse kannetjes, 18de-eeuwse borden, pijpen tot zeer recente tijden. Alles wat ouder is dan 50 jaar hoort tot het werkgebied van archeologen. De archeologen van de gemeente Den Haag beoordelen bouw- en bestemmingsplannen, doen opgravingen en bewaren de archeologische vondsten en gegevens die dit oplevert. De afdeling presenteert ontdekkingen op tal van manieren aan het publiek.
Lees verder

Haags Gemeentearchief
Het Haags Gemeentearchief is een schatkamer van de geschiedenis van Den Haag. In de depots onder het stadhuis wordt het Haagse verleden bewaard in de vorm van beeldmateriaal (foto’s, plattegronden, tekeningen, films, geluidsopnames) en prachtige, vaak eeuwenoude, archiefstukken en boeken. De medewerkers van het Gemeentearchief willen deze historische schatten niet alleen zo goed mogelijk bewaren en beheren, maar ook graag ter beschikking stellen aan een groot publiek. Zij proberen kinderen en jongeren hiermee enthousiast te maken voor geschiedenis. Want geschiedenis gaat pas echt leven als je hem kunt zien, ruiken en misschien zelfs wel aanraken!
Lees verder

Haags Historisch Museum
Het museum aan de Hofvijver vertelt het verhaal van de mensen die hier jarenlang woonden, leefden en verbleven. Wie liepen hier rond en waarom? En wat kunnen wij daarvan leren en doorvertellen? De verhalen worden opgezocht en samengesteld aan de hand van verschillende schilderijen en voorwerpen. Wij kunnen ze niet vertellen zonder de bronnen van de erfgoedcollega’s uit het gemeentearchief en de afdeling archeologie. Met tentoonstellingen wil het museum de geschiedenis, die hier letterlijk voor de deur ligt, aan het publiek laten zien.
Lees verder