Omschrijving van menu E:

Oorlog, vrede en mensenrechten

Aan dit menu doen drie musea mee die als gezamenlijk museaal thema hebben oorlog, vrede en mensenrechten. De leerlingen krijgen een museumles bij tentoonstellingen en/of vaste collecties van deze drie erfgoedinstellingen. Tijdens de les wordt aan de hand van de originele collectiestukken gekeken naar gebeurtenissen rond deze thematiek in het verleden en er wordt een link gelegd met het heden. Hoe dacht men destijds over gerechtigheid? Hoe kijken we nu naar diezelfde gebeurtenissen? Wat zijn de verschillen en hoe komt dat?

Het doel van de lessen is inzicht te creëren in de veranderende wereld door inzicht te krijgen in de processen in het verleden. Vanuit die geschiedenis is weer een relatie te leggen naar het heden, naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Gedurende drie achtereenvolgende leerjaren bezoeken de leerlingen drie verschillende instellingen die ieder met een andere invalshoek het thema benaderen. De opbouw van de lessen is vergelijkbaar. De leerlingen krijgen eerst een introductie op het thema en gaan dan met historische bronnen en onderzoeksobjecten aan de slag. Vervolgens wordt gereflecteerd op de opgedane ervaringen. Daarbij staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal.

Omschrijving per museum

Museum de Gevangenpoort
Een bezoek aan Museum de Gevangenpoort roept veel reacties op: spanning, sensatie, maar ook onbegrip en afschuw over de manier waarop men in vroeger tijden met misdaad en vooral straf omging. Tijdens het bezoek aan de eeuwenoude gevangenis bekijken de leerlingen de ruimtes en collectie straf- en martelwerktuigen. Ze krijgen inzicht in hoe het denken over straffen en gerechtigheid is veranderd; van de middeleeuwse spiegelstraffen waarin wraak centraal stond (oog om oog, tand om tand) naar onze tijd waarin het primaire doel niet langer wraak of maatschappelijke genoegdoening is, maar eerder rehabilitatie: straf als opvoedkundig middel. Het is een onderwerp waar veel discussie over bestaat. Met dit programma worden leerlingen gestimuleerd na te denken over hoe wij in onze eigen tijd met zaken als misdaad, straf en recht omgaan. Ook kunnen zij hun eigen standpunten bepalen of wellicht bijstellen aan de hand van discussie– en onderzoeksvragen.
Lees verder

Museon
In het Museon volgen de leerlingen de museumles De Atlantikwall in Den Haag. Tijdens de oorlog werd in Den Haag de Atlantikwall dwars door de stad aangelegd. Meer dan 135.000 mensen moesten vanwege de bouw van deze verdedigingslinie hun huis verlaten. In het Museon verdiepen leerlingen zich in de persoonlijke verhalen van oorlogskinderen die herinneringen hebben aan de Atlantikwall. Ze bekijken daarbij bijzondere collectiestukken zoals evacuatiebewijzen, een noodkacheltje, een brokstuk van een V2 en een grote maquette van een bunker. Na de opdrachten maken de leerlingen kennis met het internationale gebied, direct achter het Museon. Ooit lagen daar mijnenvelden en versperringen. Nu hebben organisaties zoals het Joegoslavië-tribunaal, Europol en OPCW er hun hoofdkwartier. Deze organisaties komen voort uit samenwerkingsverbanden die na de Tweede Wereldoorlog zijn gestart. De leerlingen leren hoe ingrijpend de aanleg van een militaire verdedigingslinie is voor het leven van inwoners van een grote stad.
Lees verder

Nationaal Archief
Het Nationaal Archief beheert en presenteert bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland. Het biedt leerlingen het project ‘Keuzes in tijden van oorlog’ aan. Leerlingen duiken in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en onderzoeken welke keuzes mensen maakten en waarom. Tijdens een rondleiding in het depot krijgen leerlingen originele bronnen uit de Tweede Wereldoorlog te zien die informatie geven over het verloop van de oorlog. De leerlingen gaan zelf aan de slag met een dossier met bronnen over een bepaalde persoon of gebeurtenis. Wat is er gebeurd? Hoe kunnen de bronnen geïnterpreteerd worden? Wat is goed en fout? Leerlingen onderzoeken hoe mensen tot bepaalde keuzes komen en denken na over wat er nodig is om zo objectief mogelijk een oordeel te kunnen vormen. Aan de hand van primaire bronnen ontwikkelen leerlingen een eigen mening, leren ze kritisch bronmateriaal beoordelen en krijgen ze beter inzicht in grote historische ontwikkelingen.
Lees verder