De Mesdag Collectie

Mesdag en de kleuren van de zee

Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) woonde aan de Laan van Meerdervoort, vlakbij Scheveningen. Daardoor kon hij de zee schilderen wanneer hij maar wilde. Bij ondergaande zon, als het stormde of juist windstil was. Hij schilderde de kleuren van de zee. Maar de beroemde zeeschilder maakte niet alleen kunst, hij verzamelde het ook. Voor al die kunstvoorwerpen liet hij naast zijn huis zelfs een museum bouwen! Op zondagen lieten hij en zijn vrouw daar trots hun verzameling zien. In De Mesdag Collectie ervaren de leerlingen de bijzondere sfeer van een 19e eeuws museumgebouw. Door kijk-, ruik-, en doe-opdrach­ten ontdekken ze dat kunst- voorwerpen elk een eigen verhaal ‘vertellen’.

Ze worden daarbij gestimuleerd om goed te kijken. Door te kijken en zelf te tekenen doen ze bijzondere ontdekkingen.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met het kunstenaarsechtpaar Mesdag-van Houten. Ze ontdekken dat je bij het kijken naar kunst bijna al je zintuigen kunt gebruiken, en dat alle kunstvoorwerpen een ‘eigen verhaal’ vertellen. Daarnaast tekenen ze de kleuren van de zee. De les sluit aan bij de vakken beeldende vorming en taal.

© Marleen Sleeuuwits
© Marleen Sleeuuwits