Afdeling Monumentenzorg en Welstand

Holy Moly Mozaïek!

Via speelse werkvormen ontdekken leerlingen het cultureel erfgoed van de Heilige Antonius Abt kerk, met nadruk op het imposante mozaïek dat bekendstaat als één van de grootste van Noord-Europa. De kleuren, het maakproces, de voorstelling en de verhalen erachter komen aan bod. Leerlingen creëren zelf een mozaïek met de originele Venetiaanse steentjes en verkennen andere kunstschatten van de kerk. Ook wordt er aandacht besteed aan wat het betekent om gelovig te zijn en hoe er door diverse religies verschillende uitingen aan worden gegeven. De les biedt zo een holistische ervaring van cultuur, kunst en religie.

Doelstelling van de les

De leerlingen ontdekken de culturele betekenis van religieuze gebouwen in Den Haag en verkennen specifiek de kunstschatten van de H. Antonius Abtkerk in Scheveningen, met aandacht voor beeldaspecten als vorm, kleur en compositie. Er wordt een connectie gelegd met andere religies en de bijbehorende kunstuitingen. Het filosofische gesprek biedt ruimte voor diverse perspectieven en het zoeken naar verbinding.

Tijdens de les wordt uitgelegd wat MZ doet en wat beschermde monumenten zijn. Hiermee wordt voldaan aan het kernbegrip: behoud van erfgoed en het belang hiervan.