Afdeling Monumentenzorg en Welstand

Wauw, de Hof van Wouw

De les wordt gegeven in het prachtige hofje van Wouw aan de Lange Beestenmarkt in Den Haag. Dit hofje werd in 1647 gesticht door Cornelia van Wouw. Het bestond uit een binnentuin met huisjes en was bestemd voor (oudere) alleenstaande vrouwen. De leerlingen leren over het ontstaan en de betekenis van hofjes in Den Haag en specifiek over het Hofje van Wouw.
De afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag heeft er met meerdere restauraties voor gezorgd dat het hofje voor een groot deel in de originele/oorspronkelijke staat is teruggebracht en nog steeds bewoond kan worden. De leerlingen kijken rond in het hofje en in de (historische) kruidentuin en gaan naar de regentenkamer, waar het originele schilderij van Cornelia van Wouw hangt. Over de bewoners van het hofje zijn mooie verhalen te vertellen.
De leerlingen krijgen buiten in het hofje verschillende opdrachten. Verder maken ze een deelplattegrond van het hofje. Hierdoor krijgen ze een idee hoe hofjes gebouwd werden en hoe het woonoppervlak van de huisjes is ingedeeld. Het is van belang de les op school goed voor te bereiden.

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren de betekenis van hofjes in Den Haag kennen en leren specifiek over het hofje van Wouw. Er wordt een link gelegd tussen het wonen van toen en nu van arme en rijke mensen. Ze leren wat beschermde monumenten zijn. Er wordt uitgelegd wat Monumentenzorg doet. Hiermee wordt voldaan aan het kernbegrip: behoud van erfgoed en het belang hiervan.