Museum Beelden aan Zee

De ruimte door met beeldhouwkunst

Tijdens het museumbezoek komen leerlingen op een speelse manier in aanraking met beeldhouwkunst, ze maken kennis met verschillende stijlen, materialen en technieken. In het museum zijn regelmatig wisselende exposities, de les wordt steeds aangepast bij iedere nieuwe expositie Bij aankomst vertelt de docent over de bijzondere ligging van het museum – aan zee in een duin – en over het maken van beelden. Tijdens de rondleiding kijken de leerlingen naar de kunstwerken en bespreken ze wat de kunstenaar wil verbeelden. De leerlingen gaan materialen voelen en bekijken om verschillen te leren herkennen. Ze kunnen een écht beeld voelen en échte gereedschappen vasthouden waarmee de beeldhouwer werkt. Ten slotte gaan de leerlingen zelf aan de slag en maken ze een beeldje.

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1 t/m 3.
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 37, 44.
Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met beeldhouwkunst, het ambacht van de beeldhouwer en de eindeloze hoeveelheid aan materialen waarvan de beelden gemaakt kunnen zijn. Leerlingen worden gestimuleerd hun zintuigen te gebruiken; ze leren over materialen en over de stappen die je maakt om te komen tot een beeld. De activiteiten dagen leerlingen uit hun creativiteit te benutten en de opgedane kennis, begrippen en ervaring te verwerken.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen.
Per 10 leerlingen 1 begeleider.