Museum de Gevangenpoort

Op jacht naar regels en wetten

Het wetboek is een belangrijk document in onze samenleving. Aan de wetten die hierin opgeschreven staan, moet iedereen zich houden. Doe je dat niet, dan volgt er straf. Die afspraken hebben we met elkaar gemaakt. Tijdens de museumles adviseren de leerlingen de fictieve planeet Kwiefax waar het niet zo goed gaat met de ruilhandel en het bepalen van grenzen. En wie is er eigenlijk de baas? De Kwiefaxianen kunnen wel wat regels en wetten gebruiken. De leerlingen leren dat onze opvattingen over (de effectiviteit van) straffen in de loop der eeuwen zijn veranderd.

In drie ruimtes nemen de leerlingen een criminele gebeurtenis onder de loep en verzinnen samen welke wet en straf hierbij hoort. De drie onderliggende thema’s van de Gevangenpoort ‘misdaad en straf’, ‘vervolging en vrijheid’ en ‘rechtstaat en vrede’ staan hierbij centraal. Terug op school wordt het advies aan Kwiefax nader uitgewerkt.

Doelstellingen van de les

Historische gebeurtenissen in de tijd en context plaatsen, eigen mening vormen, verplaatsen in een (hypothetische) situatie, verbanden leggen.

© Kim Verkade
© Kim Verkade