Wat is het Cultuurmenu?

Het Cultuurmenu biedt het primair onderwijs in de regio Den Haag een educatief programma van twintig Haagse erfgoedinstellingen. Het programma is voor de hele school van groep 1 tot en met groep 8. Het Cultuurmenu bestaat uit drie menu’s. De school doet mee met één van de drie menu’s. Ieder schooljaar bezoekt elke groep een andere erfgoedinstelling uit een van deze menu’s. Het voorbereidend- en/of verwerkingsmateriaal wordt aangeboden op de website www.cultuurmenu.nl

cultuurmenu-bus

Drie menu’s en de doorgaande leerlijn
De samenstelling van het aanbod binnen de drie menu’s met soorten erfgoedinstellingen is gelijkwaardig. Leerlingen die al jaren meedoen met het Cultuurmenu maken kennis met de diversiteit aan erfgoedinstellingen in hun directe omgeving. In de menu’s wordt de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’ aangeboden. Iedere erfgoedinstelling binnen menu 1 en 2 en 3 geeft les aan een bepaalde groep en heeft gekozen voor een lesinhoud die zoveel mogelijk aansluit bij het schoolcurriculum, bij de leeftijd en de leerstof die op school gegeven wordt. De scholen worden bij inschrijving evenredig verdeeld over de menu’s.

Doelstellingen Cultuurmenu
De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een plek is waar: • mensen elkaar kunnen ontmoeten;

 • je ervaringen kunt uitwisselen;
 • je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
 • je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
 • je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
 • mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

De erfgoedinstellingen die meedoen aan het Cultuurmenu willen ook bereiken dat leerlingen:

 • de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving waarnemen en beleven;
 • door het volgen van de cultuurmenulessen geïnspireerd raken en enthousiast worden, zodat ze zich op cultureel gebied verder kunnen ontwikkelen;
 • ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn waar ze ook de boeiende, leuke en plezierige kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken en beleven;
 • op bijzondere locaties komen waar ze merken dat de verhalen en feiten van een collectie met die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen kennis en ervaringen;
 • vaker in schoolverband naar een erfgoedinstelling gaan en hiermee een kans krijgen die ze van huis uit niet altijd wordt aangeboden.

Tot slot willen de erfgoedinstellingen bereiken dat er structureel wordt samengewerkt met de scholen, zodat het inhoudelijk programma van het Cultuurmenu blijft aansluiten op het schoolcurriculum en bij de vakken die op school behandeld worden.

Doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’, aansluiting vakken en kerndoelen
Het gezamenlijke doel van het Cultuurmenu is kerndoel 56 van het vak Kunstzinnige oriëntatie: ‘de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed’. De tussendoelen die zijn samengesteld om dit kerndoel te kunnen bereiken zijn te vinden in een bijlage van deze brochure op 36 en 37.

Binnen de drie menu’s (in alle lessen) wordt naast Kunstzinnige oriëntatie met kerndoel 56 ook altijd veel aandacht besteed aan Nederlands en is per cultuurmenules een keuze gemaakt uit de bijbehorende kerndoelen (1 t/m 12). Ook de kerndoelen 54 en 55 van Kunstzinnige oriëntatie zijn in de lessen opgenomen omdat binnen het Cultuurmenu een grote diversiteit vertegenwoordigd is aan erfgoedinstellingen: kunsthistorisch, natuurhistorisch, media en cultuur, historisch, wereldoriëntatie etc. Een overzicht van alle vakken met bijbehorende kerndoelen die in de cultuurmenulessen zijn opgenomen staan per museum, per lesomschrijving in deze brochure. Centraal in elke cultuurmenules staat de (eigen) collectie en de bijbehorende verhalen van iedere deelnemende erfgoedinstelling.

Didactische aanpak van de lessen
Alle cultuurmenulessen voldoen aan een aantal didactische richtlijnen. Deze hebben als doel:

 • de leerlingen basisvaardigheden bij te brengen op het terrein van waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse. De leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden via receptie, reflectie en productie;
 • een bijdrage te leveren aan taalbeheersing;
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van creativiteit;
 • rekening te houden met de ‘21st century skills’;
 • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultureel burgerschap en cultureel zelfbewustzijn.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Het lesmateriaal staat vanaf half september 2018 op www.cultuurmenu.nl. De cultuurmenules begint en eindigt op school met het maken van het voorbereidende en verwerkende lesmateriaal. Het is heel belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het bezoek aan het museum en de cultuurmenules na afloop goed verwerken.

Kosten per leerling
Deelname aan de lessen kost € 6,50 per leerling. Dit bedrag is inclusief het busvervoer en het lesmateriaal.

Groepsgrootte
Houdt u s.v.p. goed de maximale omvang van de groep in de gaten, dit wordt per erfgoedinstelling in deze brochure aangegeven maar ook op de website www.cutuurmenu.nl aangegeven. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van hetgeen bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door aan rooster@cultuurmenu.nl De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders
Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de website staat het gewenste aantal begeleiders genoemd. Het is helaas niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven in verband met het aantal zitplaatsen in de bus. Lestijden en tijdsduur van de les De vaste lestijden van het Cultuurmenu zijn: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. De lessen duren altijd 75 minuten.

Ophaaltijden busvervoer en rooster

De standaard ophaaltijden van de bus zijn een half uur voor aanvang van de les. De vaste Cultuurmenu ophaaltijden voor de bus zijn: 8.45 uur, 10.15 uur en 13.00 uur.

Let op! Als er meer dan een half uur rijtijd nodig is om de groepen op te halen dan belt de busmaatschappij naar de school.

Om er voor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen wordt u als school verzocht er op toe te zien dat de groepen op tijd klaar staan om met de bus mee te gaan. Gezien de grote verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, is het belangrijk dat de bus op tijd kan vertrekken. Als de groep te laat komt, kan de erfgoedinstelling niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende lessen gepland staan.

Verhinderd voor deelname aan lessen van het Cultuurmenu?
Als een groep door omstandigheden is verhinderd om naar een les te gaan:

Verhinderd voor deelname?

 1. Bel als de verhindering speelt binnen 24 uur eerst met de hotline Hotline: 0174-315090, deze wordt bemand door de busmaatschappij de BAB VIOS Touringcars. Bellen met de hotline kan alleen op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
 2. Nadat de school alle groepen heeft opgegeven en heeft geklikt op bevestigingsknop is het rooster definitief. Wijzigingen worden dan via wijzigingsprocedure afgehandeld.

Annulering en restitutie van lesgeld
Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht/ uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte etc.). Op het beheeraccount van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de reden (in het geval van bepaalde situaties van overmacht) krijgt de school een vervangende datum voor de les.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven
Alle andere relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging, achteraf splitsing van groepen (die te groot zijn geworden) kunnen per email aan Museumplan (de roostermakers) worden gemeld via: rooster@cultuurmenu.nl

Evaluatieformulieren en klankbord vergadering
Op de website van het Cultuurmenu staan zowel evaluatieformulieren voor de leerkrachten, als voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de cultuurmenulessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ieder jaar vindt er tevens een klankbordvergadering plaats waarvoor alle scholen een uitnodiging ontvangen.

Museumbezoek
Wij vragen u uw leerlingen vooraf te vertellen hoe zij zich in de erfgoedinstellingen moeten gedragen en ook tijdens het bezoek hierop toe te zien.

Menu voor groepen 1-2

GroepInstellingTitel lesThema’s van de les
1-2A) MauritshuisMaurits Muis zoekt Meestermengerskunst, vroeger
1-2B) KinderboekenmuseumEen brief voor Aapsamen leven, samen spelen, dieren, communicatie, kunst
1-2C) Muzee ScheveningenSchelpjes verzamelenomgeving, natuur, dieren

De school geeft een voorkeur aan voor A of B of C voor de kleutergroepen