Met dank aan…

prins bernhard cultuurfonds
Zabawas
weeshuisdoopsgezinden
WM de Hoop Stichting
logo-mondriaanfonds

Ook interesse in ondersteuning van het Cultuurmenu?

Wat is het Cultuurmenu?

Het Cultuurmenu is een educatie/erfgoedproject met een aanbod van 18 Haagse erfgoedinstellingen/musea voor de Haagse regio en de Gemeente Westland.

Welke erfgoedinstellingen doen er nu mee?

Escher in het Paleis, Dienst Stedelijke Ontwikkeling afdeling Monumentenzorg, Dienst Stadsbeheer afdeling Archeologie, Haags Gemeentearchief, Kunstmuseum Den Haag, Haags Historisch Museum, Humanity House, Kinderboekenmuseum, Louwman Museum, Mauritshuis, De Mesdag Collectie, Museon, Museum de Gevangenpoort, Museum Meermanno, Panorama Mesdag, Muzee Scheveningen, Museum Beelden aan Zee, Nationaal Archief.

Hoeveel scholen en leerlingen doen er mee?

In het schooljaar 2018-2019 doen er 83 scholen mee, dat zijn 25.000 leerlingen voor het primair – en het voortgezet onderwijs.

Onze begrotingen maken we altijd op basis van een kalenderjaar.

Doelstellingen van het project

Leerlingen maken kennis met de grote verscheidenheid en de rijkdom van het cultureel erfgoed in Den Haag, doordat zij elk jaar een andere erfgoedinstelling bezoeken.

In schoolverband gaan leerlingen vaker naar culturele erfgoedinstellingen. Erfgoedinstellingen en scholen werken samen, doordat het programma inhoudelijk aansluit bij het schoolcurriculum en bij de thema’s waar groepen bij verschillende vakken mee bezig zijn. De erfgoedinstelling wordt zo een schoollokaal op locatie. Meer doelstellingen staan op deze website.

Sponsors/fondsen

Wilt u ook het Cultuurmenu financieel ondersteunen? Door het Cultuurmenu financieel te ondersteunen kunnen jaarlijks meer dan 28.000 schoolkinderen genieten en leren van de Cultuurmenulessen.
Voor sponsors en fondsen is een vermelding op de website mogelijk, maar ook jaarlijks in brochure, affiche, jaarverslag en op de Cultuurmenubus. Deze bus rijdt gedurende 8 maanden dagelijks door Den Haag om kinderen van school naar het museum te vervoeren. Andere ideeën hierover? Die zijn bespreekbaar.

Contact?

Voor verdere informatie omtrent de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Sandra Bal tel. 070-3381458 of e-mail naar sbal@cultuurmenu.nl