Humanity House

Vluchteling in het nieuws

fotografie: Fred Ernst

Shaza: “Het is eigenlijk heel moeilijk om een vluchteling te zijn, want mensen vinden je geen echt mens.” Vaak wordt er in het nieuws óver vluchtelingen gepraat, in plaats van mét hen. In het Humanity House komen vluchtelingen zelf aan het woord. Want waarom laat iemand alles achter? En wat gebeurt er tijdens en na de vlucht? In de ervaringsreis beleven leerlingen aan de hand van echte verhalen hoe het zou zijn om te moeten vluchten. Ze krijgen de opdracht om tijdens de reis goed op te letten, alsof ze een verslaggever zijn. Als groepje bepalen ze hoe ze hun ervaring willen doorvertellen in de vorm van een artikel. Na afloop komt de groep weer bij elkaar om de artikelen aan elkaar te presenteren.

Hoe verschillen de verslagen van elkaar en wat zijn de gelijkenissen? In dit programma leren leerlingen dat het belangrijk is verhalen te bewaren en door te vertellen, en dat er in het proces van verslag doen een stukje van henzelf zichtbaar wordt.

Doelstellingen van de les

In dit programma leren leerlingen over de persoonlijke ervaringen van vluchtelingen en de omstandigheden die mensen doen vluchten. Tevens leren ze verslag te doen van een gebeurtenis en begrijpen ze beter hoe nieuws wordt gemaakt. Na afloop van het programma weten leerlingen dat het bewaren en doorvertellen van verhalen een belangrijk proces is dat ieder individu anders zal uitvoeren.