Haags Gemeentearchief

Zoeken, zoeken, zoeken!

In het Haags Gemeentearchief bewaren we informatie over Den Haag van 1313 tot vandaag. De leerlingen gaan net als echte onderzoekers op allerlei manieren speuren naar informatie in verschillende bronnen. Zowel in papieren bronnen als digitaal. De gevonden informatie vormt samen een ver­haal. Maken uw leerlingen het verhaal compleet?

Doelstellingen van de les

In deze les komen leerlingen te weten waarom het Haags Gemeentearchief eigenlijk bestaat. Waarom is het belangrijk om informatie te bewaren? Wat hebben we eraan voor de toekomst? En wat doet het Gemeentearchief precies om alles zo goed mogelijk te bewaren?
De leerlingen ervaren dat je informatie uit verschillende bronnen nodig hebt om een verhaal uit het verleden goed te reconstrueren.