Panorama Mesdag

Stap in het grootste schilderij van Nederland

Het Panorama van Mesdag is het enig overgebleven panorama in Nederland uit de 19e eeuw. Het reusachtige schilderij is 114,5 meter in omtrek, 14,5 meter hoog en is opgehangen in een speciaal voor dit schilderij gemaakte rotonde.

In het museum bekijken de leerlingen de schilderijen van Hendrik Willem Mesdag, krijgen ze een introductie op de schilder en zijn tijd en maken ze schetsen met grafietstift. Dan gaan ze het duin op en ondergaan de sterke ruimtelijke illusie van het Panorama, het atmosferisch kleurgebruik komt aan de orde. Natuurlijk bespreken we het Scheveningen van eind 19e eeuw; de vissersboten, het slepen van de netten, het beginnende strandleven enz.

In de les laten we zien hoe het Panorama door Mesdag met behulp van zijn vrouw en vrienden is gemaakt. Het begrip cultureel erfgoed in verband met het Panorama Mesdag komt aan bod. In het atelier maken de leerlingen samen een Panorama.

Doelstellingen van de les

Kennismaking met het Panorama; het ondergaan van de geweldige illusie van Scheveningen anno 1881. Kennismaking met de schilder/verzamelaar Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten. In de workshop ontdekken de leerlingen de suggestie van ruimte op het platte vlak en leren samen­werken door het maken van een gezamenlijk panorama.