Haags Gemeentearchief

Check de feiten!

‘Je weet pas of een verhaal klopt, als je de feiten checkt’

cultuurmenu haags gemeentearchief
fotografie: Robin Butter

In deze les maken de leerlingen in het Haags Gemeentearchief kennis met diverse historische bronnen en verhalen, die te maken hebben met de omgeving van de Hofvijver rondom de 80-jarige oorlog. Welke bronnen gebruik je eigenlijk allemaal om uit te pluizen of een verhaal klopt?
Wat is er allemaal bewaard uit vroeger tijden?
Aan de hand van een origineel dagboek uit 1624 (het dagboek van David Beck, schoolmeester) gaan de leerlingen terug naar het Den Haag van de 17e Eeuw. Hoe leefden de mensen toen? Wat waren de verschillen tussen arm en rijk? Hoe zou jij het vinden om in die tijd geleefd te hebben?

Doelstellingen van de les

Tijdens het bezoek aan het Haags Gemeentearchief wordt ook een bezoek aan één of meerdere depots gebracht. De leerlingen ervaren zelf hoeveel er wordt bewaard over de geschiedenis van Den Haag, op welke manieren dat gebeurt én wat je vervolgens met al die informatie kunt doen. Ze leren dat je voordat je een boek schrijft, of een tentoonstelling in een museum samenstelt, altijd onderzoek moet doen in bibliotheek en archief. Je moet altijd je feiten checken!