MENU E

Cultuurmenu VO Leerlijn ‘Maatschappijvakken’:

Maatschappijleer, Geschiedenis en Aardrijkskunde

Omschrijving van menu E:

Oorlog, vrede en mensenrechten

Aan dit menu doen drie musea mee: Museum de Gevangenpoort, Museon en het Nationaal Archief. Het gezamenlijke thema is ‘oorlog, vrede en mensenrechten’. De leerlingen krijgen een museumles bij tentoonstellingen en/of vaste collecties van deze drie erfgoedinstellingen. Tijdens de les wordt aan de hand van de originele collectiestukken gekeken naar gebeurtenissen rond deze thematiek in het verleden en er wordt een link gelegd met het heden. Hoe dacht men destijds over gerechtigheid? Hoe kijken we nu naar diezelfde gebeurtenissen? Wat zijn de verschillen en hoe komt dat?

Het doel van de lessen is inzicht te creëren in de veranderende wereld door processen in het verleden. Vanuit de geschiedenis is een relatie te leggen naar het heden, naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Gedurende drie achtereenvolgende leerjaren bezoeken de leerlingen drie verschillende instellingen die ieder met een andere invalshoek het thema benaderen. De opbouw van de lessen is vergelijkbaar. De leerlingen krijgen eerst een introductie op het thema en gaan dan met historische bronnen en onderzoeksobjecten aan de slag. Vervolgens wordt gereflecteerd op de opgedane ervaringen. Daarbij staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal.