Nationaal Archief

Keuzes in tijden van oorlog

De leerlingen krijgen de opdracht te onderzoeken wat er is gebeurd aan de hand van een dossier met bronnen uit het archief. Welke keuzes hebben mensen gemaakt in de oorlog en waarom?
Wat was de situatie, hoe betrouwbaar zijn de archiefstukken en vertellen de bronnen een eenduidig verhaal?
De bestudeerde dossiers worden besproken en er wordt samen gereflecteerd op de gemaakte keuzes. Hoe kijken we nu naar de keuzes die destijds gemaakt zijn? Tijdens een bezoek aan het depot bekijken leerlingen de originele archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor het VMBO BB en KB is een aparte les over WO II te volgen, stuur voor het maken van boeking eerst een mail naar cultuurmenu@bezoekplanner.nl

Doelstellingen van de les

  • Leerlingen leren kritisch gebruik maken van primaire bronnen.
  • De leerlingen leren een eigen mening te vormen en die te onderbouwen.
  • Ze leren hoe persoonlijke omstandigheden iemands keuze kunnen beïnvloeden.