Nieuw erfgoededucatie-project Cultuurmenu VO

Het ‘Cultuurmenu VO’ is een nieuw erfgoededucatie -project voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Haagse musea/erfgoedinstellingen geven erfgoedlessen, die aansluiten op de leergebieden ‘kunst en cultuur’ en ‘mens en maatschappij’. Deze lessen worden aangeboden in verschillende menu’s voor klas 1 tot en met 3 op twee niveaus, voor vmbo tl en havo/vwo.

Cultuurmenu VO

De filosofie achter de opzet van de menu’s is dat een leerling gedurende drie jaar een bepaald menu binnen een gekozen leerlijn zal volgen, waardoor er een stapeling van kennis en beleving plaats vindt. Ieder menu heeft een of meerdere gezamenlijk thema’s, zoals oorlog, vrede en mensenrechten of meesterwerk en vakmanschap in de kunst.
Voor het primair onderwijs bestaat al enige tijd het Cultuurmenu PO, hier doen jaarlijks 28.000 leerlingen aan mee. De leerlijn ‘kennismaken met cultureel erfgoed’ staat centraal. Het Cultuurmenu voor het VO biedt een leerlijn met een meer verdiepende menustructuur.

Pilot december 2016 en start schooljaar 2017-2018
Door middel van een pilot is in december 2016 onderzocht of het project aansluit bij de wensen van de scholen. Drie scholen uit Den Haag, Christelijk College De Populier, Lyceum Ypenburg en Zuid-West College deden mee met 24 klassen. De positieve resultaten van de pilot  hebben er toe geleid dat het project het komende schooljaar voor het eerst aangeboden kan worden aan de middelbare scholen in de regio Den Haag.

Meerwaarde van het aanbod
Kinderen van twaalf tot en met vijftien jaar komen vanuit huis niet vaak in een museum, door een aanbod te maken in klassenverband komen ze er wel via de school. De museumlessen sluiten aan op het leergebied en de vakken die in het leerjaar behandeld worden. De lessen sluiten zo veel mogelijk aan op de leefwereld van de leerlingen en kunnen een brugfunctie vervullen naar eigen originaliteit en aanleg.

Wat gaan de leerlingen doen?
(Rond) kijken en luisteren, deelnemen aan workshop/zelf actief zijn, onderzoeken, samenwerken, presenteren en reflecteren en natuurlijk de blik verruimen!

Wat is er nog meer?
Voorbereidend- en/of verwerkend lesmateriaal.
Busvervoer per klas voor € 127,00

Kosten per leerling
Per leerling kost deelname € 5,75

Meedoen?
Het voortgezet onderwijs, regio Den Haag, kan vanaf  23 mei 2017 tot en met 25 augustus 2017 inschrijven voor schooljaar 2017-2018,
via de website:
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs

We wensen de leerlingen en de docenten veel plezier bij het volgen van de Cultuurmenu VO lessen!
Het Cultuurmenuteam

Met dank aan…