Fotomuseum Den Haag

Snapshot of meesterwerk?

In het Fotomuseum zijn actuele tentoonstellingen te zien, waar leerlingen onderzoek doen naar het vakmanschap van de fotograaf. Wanneer is een foto meer dan een momentopname? Kan een foto een meesterwerk zijn, zoals we dat kennen in de schilderkunst? Leerlingen beoordelen fotografie op uniciteit en authenticiteit.

Doelstellingen van de les

In de actuele fototentoonstelling onderzoeken de leerlingen het vakmanschap van de fotograaf. Ze denken na over de vraag wanneer we een foto als kunst beschouwen en welke eisen we aan een kunstwerk stellen. De leerlingen leren hun mening te onderbouwen door te kijken naar de middelen die de fotograaf inzet. Hierbij leren zij aspecten van de voorstelling en de vormgeving te onderscheiden. Ze bekijken de techniek en onderzoeken de kruisbestuiving tussen schilderkunst en fotografie.