Museum Sophiahof/Indisch Herinneringscentrum

Dilemma’s voor vrijheid

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 was Indonesië vrij. Maar hoe vrij waren de mensen in Indonesië eigenlijk? Een grote groep mensen komt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Hoe komt dat? De les gaat in op dilemma’s over vrijheid, identiteit en vooroordelen.

Doelstellingen van de les

Leerlingen leren meer over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor een van de Nederlandse koloniën. Ze krijgen inzicht in de verschillende motieven om te migreren en kunnen aan het einde van de les reflecteren op hoe mensen naar elkaar kijken en hoe er naar zichzelf gekeken wordt.