Kunstmuseum Den Haag

Wonen in een schilderij

© Maurice Haak

Interieurvormgeving is een belangrijke discipline binnen De Stijl en de Nieuwe Kunst, het werd vergeleken met schilderen.
De leerlingen bekijken verschillende kunstwerken en beoordelen de functie, de esthetische waarde en de autonomie. En wat is de rol van een kunstenaar in de maatschappij?

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met De Stijl en de Nieuwe Kunst. Zij vergelijken autonome kunstwerken met toegepaste kunst en onderzoeken hoe een stijl(periode) zichtbaar wordt binnen verschillende kunstdisciplines. Ze ontdekken het effect van maatschappelijke ontwikkelingen op kunst en denken na over de rol van de kunstenaar in de maatschappij.