Museum Beelden aan Zee

Beeldhouwkunst, beeldhouwer, beelden

Tijdens de museumles maken de leerlingen kennis met Museum Beelden aan Zee. Ze ontdekken het verhaal achter de collectie en het bijzondere gebouw dat zich in het duin onder het Paviljoen De Witte bevindt. Samen met een museumdocent gaan de leerlingen de tentoonstelling in de grote zaal bekijken. Er wordt gekeken naar materiaal, vorm en betekenis van beelden. Daarnaast maken de leerlingen kennis met beeldhouwtechnieken. Dit gebeurt met behulp van materiaalkisten waarin materialen, gereedschappen, en voorbeelden de processen van beeldhouwtechnieken inzichtelijk maken. Aan het eind van de museumles gaan de leerlingen zelf aan de slag om een kunstwerk te maken.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met beeldhouwkunst, het ambacht van de beeldhouwer en de eindeloze hoeveelheid aan materialen waarvan de beelden gemaakt kunnen zijn. Leerlingen worden gestimuleerd hun zintuigen te gebruiken; ze leren over materialen en over de stappen die je maakt om te komen tot een beeld. De activiteiten dagen leerlingen uit hun creativiteit te benutten en de opgedane kennis, begrippen en ervaring te verwerken.

Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51 en 52 van de SLO
Vakken: Kunst / CKV
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders