Kinderboekenmuseum

Wat was er eerst? Het woord of het beeld?

Illustraties in kinderboeken zijn vaak de eerste kennismaking met beeldende kunst. Het Kinderboekenmuseum hangt vol met de spannendste, ontroerendste en grappigste illustraties uit bekende kinder- en jeugdboeken. In deze les bestuderen de leerlingen deze tekeningen nader. Ze proberen in de huid van de illustrator te kruipen en na te gaan welk fragment uit een tekst zij hebben gekozen in beeld te vangen. Heeft de illustrator dit heel letterlijk gedaan of juist volop gebruik gemaakt van zijn of haar fantasie.

Uiteraard gaan de leerlingen ook zelf aan de slag. Ze experimenten met emoties in illustraties en stappen zelf in de rol van illustrator door simpele tekenopdrachten uit te voeren. Door deze opdrachten met elkaar te vergelijken ervaren ze hoe divers dezelfde opdracht kan uitpakken.

Door deze opdrachten met elkaar te vergelijken ervaren ze hoe divers dezelfde opdracht kan uitpakken.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met illustraties als kunstvorm. Ze onderzoeken op actieve wijze de verschillen en ontdekken hoe fantasie werkt.

Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51, 54, 55, 56 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders