Museum Meermanno

Zoek het boek!

Hoe hoort een boek er uit te zien? Heeft een boek altijd bladzijden? Lees je het van voor naar achteren? Hoe klein is het kleinste boek? In de museumles Zoek het boek! maken de leerlingen kennis met de verschillende vormen die een boek kan hebben. Vroeger én in de toekomst.

In het oudste boekenmuseum van de wereld komen de leerlingen kleitabletten, papyrusrollen en middeleeuwse handschriften van perkament tegen. Ze ervaren hoe het is om met een ganzenveer te schrijven, maar zien ook hoe een virtueel boek werkt en hoe moderne kunstenaars een boek tot kunst maken. Ten slotte gaan ze zelf op simpele wijze een mini boekje maken in de drukkerij van het museum.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met boekgeschiedenis en leren dat een boek er niet altijd heeft uitgezien zoals hij er nu uit ziet. Ook worden de leerlingen uitgedaagd om na te denken over de toekomst van het boek en de functie die het heeft in de maatschappij. Aan de hand van een creatieve opdracht wordt de theorie met de praktijk gecombineerd en krijgt de leerling meer begrip voor oude ambachten en moderne technieken.

Aansluiting bij kerndoelen: 40, 48, 50 en 51 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV en geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en minimaal 2 begeleiders