Mauritshuis

Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw

Samen met een museumdocent ontdekken de leerlingen waarom er zoveel schilderijen zijn gemaakt in de Gouden Eeuw en wie de beroemdste schilders waren. Ze bespreken wat er allemaal veranderde in de 17e eeuw en zien wat voor invloed dat had op de schilderkunst. Dit gebeurt aan de hand van interactieve gesprekken en zelfstandig onderzoek in kleine groepjes. Met een tekenopdracht kruipen ze even in de huid van een 16e-eeuwse schilder – zo ervaren ze het verschil tussen werken uit de geest en werken naar de natuur.

Doelstellingen van de les

  • Leren waarom de schilderkunst van de Gouden Eeuw zo belangrijk is en was.
  • Leren over de verschillende genres in de schilderkunst en het ontstaan ervan.
  • Beter leren kijken door kennis te maken met de verschillende beeldmiddelen, met name licht.
  • Ervaren dat iedereen op een andere manier kijkt.

Aansluiting bij kerndoelen: 50, 52 van de SLO
Vakken: Kunst / CKV / Geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: Maximaal 30 leerlingen, minimaal 2, maximaal 4 begeleiders