Omschrijving per leerlijn en bijbehorende menu’s

Leerlijn ‘Kunst en cultuur’

CKV en kunstvakken

Negen deelnemende Haagse Musea hebben uiteenlopende kunstcollecties. De leerlijn ‘Kunst en cultuur’ van het Cultuurmenu VO heeft als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de oriëntatie van leerlingen op het gebied van kunst en cultuur. Deze leerlijn is een vervolg op de kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs en de leerlijn van het Cultuurmenu PO: kennismaken met cultureel erfgoed. De leerlingen kunnen gedurende drie jaar, ieder jaar een museumles volgen bij tentoonstellingen of vaste collecties van diverse musea.

Binnen deze lessencyclus is een thematische verbinding gemaakt, De leerlingen verdiepen hun kennis op het gebied van beeldende kunst en samenhang binnen de kunsten. Ze leren kunst in de maatschappelijke context te plaatsen en leren kunst beter te begrijpen. Ze reflecteren op eigen werk en op het werk van beroemde kunstenaars.