Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie

Verse geschiedenis, zo uit de grond!

Op zoek naar de mens achter de dingen’

Tijdens archeologisch onderzoek wordt geschiedenis letterlijk tastbaar. Even is er de gelegenheid een blik in het verleden te werpen. De opgegraven voorwerpen gaan mee naar de afdeling Archeologie en worden verder onderzocht. Gewone gebruiksvoorwerpen, etensresten, bouwfragmenten of een gevonden schat vullen elk op hun eigen manier de geschiedenisboeken aan. Maar hoe werkt dat dan? En: wat kunnen archeologen wél te weten komen en wat niet? Deze les start bij een opgraving in 2012. Voor de deur van het Haags Historisch Museum worden de resten van de Doelenpoort (1583) aangetroffen. De Tachtigjarige Oorlog woedde in het land. Wat vertellen de vondsten uit de opgraving over het leven van de bewoners rond de Hofvijver in deze tijd? Kun je zien of voorwerpen van rijke of arme mensen zijn geweest? Wat weten we nog meer van de Hofvijver en het Binnenhof dankzij archeologen?

Doelstellingen van de les

Aan de hand van de opgraving in 2012 wordt zo het werk van de Haagse archeologen uitgelegd. Vervolgens gaan de leerlingen in groepen een bescheiden onderzoek uitvoeren naar echte oude voorwerpen (van bot tot aardewerk). Elke groep presenteert de bevindingen aan de klas. Daarna brengen we een bezoek aan het depot of -als het werk het op dat moment toelaat- aan het restauratieatelier.

Aansluiting bij kerndoelen: 39 en 40 en 42 van de SLO
Vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders