Omschrijving van menu F:

Migratie, samenleving, burgerschap

Aan dit menu doen drie musea mee die als gezamenlijk thema hebben migratie, samenleving, burgerschap. Door de eeuwen heen is de Nederlandse samenleving nooit een constante factor geweest, er hebben altijd migraties van (kleine en grote) groepen mensen plaatsgevonden. De verschillende factoren die ten grondslag liggen aan de verhuizingen, verplaatsingen kunnen van allerlei aard zijn: mensen migreren vanwege armoede, oorlog, om economische of politieke redenen, omdat ze bedreigd worden, maar ook omdat ze op zoek gaan naar geluk of liefde.

Ook Nederlanders hebben zich door de eeuwen heen over de hele wereld gevestigd. Dit is bijvoorbeeld goed terug te vinden in de koloniale geschiedenis, maar ook hebben Nederlandse emigranten zich bijvoorbeeld gevestigd in Canada en Noord-Amerika.

Het gaat er om dat leerlingen inzien en begrijpen dat bijna iedereen in zijn omgeving mensen heeft of kent die ooit geëmigreerd of gevlucht zijn en dat migratie iets van alle tijden is. De leerlingen ervaren tijdens de lessen dat alle mensen op zoek zijn naar een veilige, goede woon- en leefplek en dat ieder mens een volwaardige plaats in de maatschappij zoekt.

Rondom migratie zijn ook een hoop problemen. Wat zijn deze problemen en waarom zijn er zoveel en hoe lossen we ze nu op? Wat moet er met alle vluchtelingen gebeuren en wie bepaalt er nu eigenlijk wat? De leerlingen leren dat het belangrijk is in een samenleving om met respect voor elkaar te leven, elkaars gewoonten, gebruiken en religies te respecteren. Als burger ben je pas een echte wereldburger als je hiertoe instaat bent.

Drie musea over: samenleving, migratie, burgerschap

Gedurende drie achtereenvolgende leerjaren bezoeken de leerlingen drie verschillende instellingen die ieder met een andere invalshoek de thematiek benaderen. De opbouw van de lessen is vergelijkbaar. De leerlingen krijgen eerst een introductie op het thema en gaan dan met historische bronnen en onderzoeksobjecten aan de slag. Vervolgens wordt gereflecteerd op de opgedane ervaringen. Daarbij staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal.