Museon

Komen en gaan

Migranten, vroeger en nu

Hoeveel leerlingen uit de klas zijn niet in Nederland geboren of hebben ouders die uit een ander land komen?
In deze les gaat het over de vraag: welke groepen mensen kwamen in de afgelopen 200 jaar naar Nederland of hebben Nederland juist verlaten? Welke motieven zijn er om je land te verlaten en wat betekent dat voor die persoon of een gezin?
Een rugzak vol collectie illustreert de verhalen van Nederlanders van bijvoorbeeld Italiaanse, Marokkaanse, Turkse, Duitse, Surinaamse, Belgische en Chinese afkomst. Leerlingen vullen deze verhalen aan met eigen ervaringen en kennis. De opdrachten in de themazaal verdiepen de kennis over de achtergronden en de motieven van de migranten.

Doelstellingen van de les

De leerlingen krijgen inzicht in het ontstaan van de huidige multiculturele samenleving vanaf de koloniale tijd tot heden. Dit draagt bij aan het begrip dat de Nederlandse bevolking voortdurend van samenstelling verandert.

Aansluiting bij kerndoelen: 43 en 47 van de SLO
Vakken: geschiedenis, maatschappijleer, burgerschap, mens en maatschappij
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders.