Panorama Mesdag

Het duin van Panorama Mesdag, rondom uitzicht op Scheveningen in 1881

Het Panorama van Mesdag is het enig overgebleven panorama in Nederland uit de 19e eeuw. Het reusachtige schilderij is 114,5 meter in omtrek, 14,5 meter hoog en is opgehangen in een speciaal voor dit schilderij gemaakte rotonde.

De klas wordt in twee groepen verdeeld. In het museum bekijken de leerlingen de schilderijen van Hendrik Willem Mesdag, krijgen een introductie op de schilder en zijn tijd, ze maken schetsen met grafietstift. Dan gaan ze het duin op en ondergaan de sterke ruimtelijke illusie van het Panorama, het atmosferisch kleurgebruik komt aan de orde. Natuurlijk bespreken we het Scheveningen van eind 19e eeuw; de vissersboten, het slepen van de netten, het beginnende strandleven enz. In de les laten we zien hoe het Panorama door Mesdag met behulp van zijn vrouw en vrienden is gemaakt. Het begrip cultureel erfgoed in verband met het Panorama Mesdag komt aan bod.
In het atelier maken de leerlingen samen een Panorama; de ene helft van de groep maakt een atmosferisch landschap van strand, zee en lucht, de andere helft zorgt voor de ‘stoffering’ van het landschap.

Doelstellingen van de les

Kennismaking met het Panorama; het ondergaan van de geweldige illusie van Scheveningen anno 1881. Kennismaking met de schilder/verzamelaar Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje Mesdag-van Houten. In de workshop ontdekken de leerlingen de suggestie van ruimte op het platte vlak en leren samenwerken door het maken van een gezamenlijk panorama.

Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51 en 52 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV en sociale geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidend en/of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders