Museum Beelden aan Zee

Beeldhouwkunst, beeldhouwer, beelden

Tijdens het museumbezoek maken de leerlingen kennis met moderne beeldhouwkunst. Ze ontdekken het verhaal achter de collectie van museum Beelden aan Zee en het bijzondere gebouw. Samen met een museumdocent bekijken de leerlingen de tentoonstelling in de grote zaal: Niki de Saint Phalle (okt-mrt) of Germaine Richier (mrt-apr). Er wordt gekeken naar materiaal, vorm en betekenis van beelden. Daarnaast maken de leerlingen kennis met beeldhouwtechnieken. Dit gebeurt met behulp van materialen en gereedschappen die de processen van beeldhouwtechnieken inzichtelijk maken. Aan het eind van de museumles gaan de leerlingen zelf aan de slag om een driedimensionaal kunstwerk te maken.

Doelstellingen van de les

Door deze les krijgen de leerlingen inzicht in de ontwikkeling van Scheveningen van vissersdorp tot badplaats. Ze zien hoe diverse schilders het leven van alledag van het vissersdorp en het opkomende toerisme in de badplaats in hun schilderijen verbeeld hebben. In de aansluitende les voor het tweede leerjaar in Panorama Mesdag zullen ze de afbeeldingen op het panoramadoek beter in de juiste tijdsgeest kunnen plaatsen.

Aansluiting bij kerndoelen: 48, 50, 51 en 52 van de SLO
Vakken: geschiedenis en Kunst/CKV
Lesmateriaal: voorbereidend en/of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders