Kunstmuseum Den Haag

Wonen in een schilderij

Stel je voor dat je in een omgeving zou wonen die helemaal in evenwicht is. In de ‘ideale woning’ dragen alle kunsten bij aan een harmonieus geheel. De architectuur, meubels en de kleuren zouden helemaal op elkaar zijn afgestemd.
In het Kunstmuseum Den Haag (voorheen Gemeentemuseum Den Haag) verkennen de leerlingen in gesprek met elkaar en aan de hand van opdrachten, twee voorbeelden van een ‘ideale woning’. Ten eerste de Dijsselhofkamer die door kunstenaar G.W. Dijsselhof is ontworpen in de stijl van de Nieuwe Kunst. Ten tweede de jongensslaapkamer van Vilmos Huszár. Hij en andere kunstenaars van De Stijl vergeleken het ontwerpen van interieurs met schilderen; ze spraken zelfs van ‘wonen in een schilderij’.
Tijdens deze activiteit maken de leerlingen een boeiende ontdekkingstocht waarin autonome en toegepaste kunst samenkomen.

Doelstellingen van de les

Aan de hand van interieurontwerpen maken de leerlingen kennis met de vormentaal van de Nieuwe Kunst en De Stijl. De leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de esthetische waarde, de autonomie en de functie van kunst, en het wel of niet bestaan van een hiërarchie binnen de verschillende kunsten. Ook denken zij na over de rol van de kunstenaar en of deze de maatschappij kan veranderen.

Aansluiting bij kerndoelen: 36, 48, 50, 51 en 52 van de SLO
Vakken: Kunst/CKV en geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidend en of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en minimaal 2 begeleiders