Fotomuseum Den Haag

Snapshot of meesterwerk?

In de 19e eeuw kreeg de fotografie invloed op de schilderkunst. Hoe heeft fotografie de blik van de schilder beïnvloed? In de fotografie werd gespeeld met nieuwe (camera)standpunten en werden nieuwe composities gemaakt door het motief af te snijden of dichterbij te halen. Dit was erg inspirerend voor schilders, waardoor ook zij de werkelijkheid op een andere manier gingen weergeven. De leerlingen onderzoeken beeld met behulp van begrippen als compositie, standpunt en kader. Wanneer wordt een foto meer dan een momentopname? Waarin zijn de disciplines fotografie en schilderen gelijk en waarin verschillen zij van elkaar? Leerlingen bezoeken een actuele tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag en gaan onderzoekend en vergelijkend aan de slag.

Wanneer is er sprake van een meesterwerk in de fotografie?

Doelstellingen van de les

In de actuele fototentoonstelling onderzoeken de leerlingen het vakmanschap van de fotograaf. Ze denken na over de vraag wanneer we een foto als kunst beschouwen en welke eisen we aan een kunstwerk stellen. De leerlingen leren hun mening te onderbouwen door te kijken naar de middelen die de fotograaf inzet. Hierbij leren zij aspecten van de voorstelling en de vormgeving te onderscheiden. Ze bekijken de techniek en onderzoeken de kruisbestuiving tussen schilderkunst en fotografie.