Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie

Verse geschiedenis, zo uit de grond!

Op zoek naar de mens achter de dingen’

Bij archeologisch onderzoek wordt de geschiedenis weer even tastbaar dankzij een blik in de bodem. De opgegraven voorwerpen gaan mee naar de het kantoorgebouw van de Haagse archeologen en worden daar verder onderzocht. Gewone gebruiksvoorwerpen, etensresten, bouwfragmenten of een gevonden schat vullen elk op hun eigen manier de grote lijnen uit de geschiedenisboeken aan. In deze les laten we graag zien en ervaren op welke manier. De les begint voor de deur van het Haags Historisch Museum, waar in 2012 de resten van de Doelenpoort (1583) terug zijn gevonden. De poort is gebouwd in de tijd van de Opstand. Wat vertellen de vondsten uit de opgraving over het leven van de bewoners rond de Hofvijver in deze tijd? Kun je zien of voorwerpen van rijke of arme mensen zijn geweest? Wat weten we nog meer van de Hofvijver en het Binnenhof dankzij de archeologen?

Doelstellingen van de les

Aan de hand van de opgraving in 2012 wordt het werk van de Haagse archeologen uitgelegd. Vervolgens gaan de leerlingen in groepen zelf een bescheiden onderzoek uitvoeren. We werken met echte oude objecten, van aardewerk tot dierlijk botmateriaal. Na de presentatie van de resultaten, brengen we een bezoek aan het depot of -als het werk dat op dat moment toelaat- aan het restauratieatelier.

Aansluiting op de kerndoelen: 39, 40 en 42 van de SLO
Vakken: CKV, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer
Lesmateriaal:  voorbereidende en/of verwerkende lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en min. 2, max. 4 begeleiders