Haags Historisch Museum

Geschiedenis van de grond tot in de lijst aan de muur

‘Het verhaal van de geschiedenis, een verhaal over de mensen, maak je completer als je samenwerkt’

Tijdens deze les maken de leerlingen in het Haags Historisch Museum kennis met diverse historische voorwerpen en verhalen, gelinkt aan personages uit de omgeving van de Hofvijver rondom de 80-jarige oorlog.
Het museum, gelegen aan de Hofvijver, vertelt het verhaal van de mensen die hier jarenlang woonden, leefden en verbleven. Wie liepen hier rond en waarom? En wat kunnen wij daarvan leren en doorvertellen? De verhalen worden door de leerlingen opgezocht en samengesteld aan de hand van verschillende bronnen; van het museum zelf, maar ook van de erfgoedpartners Haags Gemeentearchief en de afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie.

Doelstellingen van de les

Tijdens de les wordt er met de leerlingen gekeken naar de bronnen en de informatie. Ze gaan aan de slag als echte museumedewerkers. De leerlingen helpen mee met het maken en presenteren van het verhaal in een tentoonstellingsvorm. Hoe worden tekstbordjes gemaakt, welke tekst moet daar op, welke voorkennis kan je van de bezoeker verwachten? Hoe kan iedereen het voorwerp goed bekijken? De leerlingen ontdekken hoe verschillende bronnen samen komen en hoe dat een geheel gaat vormen.

Aansluiting bij kerndoelen: 39 en 40 van SLO
Vakken: maatschappijleer, geschiedenis
Lesmateriaal: voorbereidende en/of verwerkende lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders