Museum de Gevangenpoort

Van alle kanten bekeken

Al sinds 1882 is dit monument een museum, waar het verhaal van martelen en straffen uit het verleden verteld wordt. 200 Jaar na sluiting van deze middeleeuwse gevangenis zijn de verhalen nog steeds actueel.
Een bezoek aan Museum de Gevangenpoort roept veel reacties op: spanning, sensatie, maar ook onbegrip en afschuw over de manier waarop men in vroeger tijden met misdaad en vooral straf omging. Tijdens het bezoek aan de eeuwenoude gevangenis bekijken de leerlingen de ruimtes en collectie straf- en martelwerktuigen.
Ze krijgen inzicht in hoe het denken over straffen en gerechtigheid is veranderd; van de middeleeuwse spiegelstraffen waarin wraak centraal stond (oog om oog, tand om tand) naar onze tijd waarin het primaire doel niet langer wraak of maatschappelijke genoegdoening is, maar eerder rehabilitatie: straf als opvoedkundig middel. Het is een onderwerp waar veel discussie over bestaat.

Met dit programma worden leerlingen gestimuleerd na te denken over hoe wij in onze eigen tijd met zaken als misdaad, straf en recht omgaan. Ook kunnen zij hun eigen standpunten bepalen of wellicht bijstellen aan de hand van discussie– en onderzoeksvragen. Tijdens de les werken de leerlingen met een op waarheid gebaseerd verhaal waar oorlog en vrede een rol in spelen.

Doelstellingen van de les

De leerlingen krijgen inzicht in het verleden van martelen en straffen en leren waarom bepaalde strafmethodes in het heden niet meer gebruikt worden. Ze leren door middel van een rollenspel onder andere wat het werk van een advocaat en/of rechter inhoudt.

© Kim Verkade