Nationaal Archief

Keuzes in tijden van oorlog

In de les ‘Keuzes in tijden van oorlog’ duiken we met leerlingen in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bekijken we hoe mensen zich tijdens de oorlog hebben gedragen, welke keuzes ze maakten en waarom. Kernvraag hierbij: wat is goed en wat is fout?
Tijdens een rondleiding in het depot bekijken leerlingen originele bronnen uit de Tweede Wereldoorlog.
De leerlingen gaan de slag met een dossier waarin documenten zijn verzameld over een bepaalde persoon of gebeurtenis. Ze krijgen de opdracht uit te zoeken wat er gebeurd is. Hoe kunnen de bronnen geïnterpreteerd worden vanuit meerdere perspectieven. Tijdens dit onderzoek wordt nagedacht over een aantal vragen. Hoe komen mensen tot bepaalde keuzes? Hoe vormen mensen een mening over wat goed en fout is? Wat is er nodig om zo objectief mogelijk te kunnen oordelen over goed en fout?
Tijdens een rondleiding achter de schermen in een depot, worden de originele bronnen getoond. De leerlingen ontwikkelen een eigen mening, en beoordelen het bronmateriaal op kritische wijze.

Inhoud van de les

  • Opdracht: de leerlingen verdiepen zich per groepje in een dossier. Aan de hand van een vragenlijst en begeleiding van de rondleiders, vormen zij een onderbouwde mening over de keuzes die gemaakt zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van deze keuzes.
  • Korte interactieve rondleiding achter de schermen: de leerlingen krijgen een kijkje in het depot en bekijken daar de originele documenten.
  • Afsluiting met de groep: de bestudeerde dossiers worden besproken en er wordt gereflecteerd op ‘Keuzes in tijden van oorlog’.

Doelstellingen van de les

  • Kennis verwerven over de Tweede Wereldoorlog aan de hand van primaire bronnen.
  • Kritisch gebruik leren maken van bronnen.
  • Een eigen mening vormen en deze kunnen onderbouwen.
  • De relatie tussen het verleden en het heden beter leren begrijpen.
  • Leren begrijpen hoe persoonlijke omstandigheden iemands keuzes kan beïnvloeden.
  • Inzicht krijgen in het belang van een archief en het behouden van bronmateriaal.

Aansluiting bij kerndoelen: 36, 37, 40, 47 van de SLO.
Vakken: geschiedenis en maatschappijleer
Lesmateriaal: voorbereidend en/of verwerkend lesmateriaal
Aantal leerlingen en begeleiding: maximaal 30 leerlingen en 2 begeleiders