Nieuw: Humanity House

Vluchteling in het nieuws

Shaza: “het is moeilijk om vluchteling te zijn.
Mensen vinden je geen echt mens.”

Onze beeldvorming over vluchtelingen wordt veelal bepaald door het nieuws op televisie, in de krant en sociale media. Vertellen deze verslagen het hele verhaal? En hoe kijken voormalige vluchtelingen zelf naar het nieuws?

In onze ervaringsreis kruipen leerlingen eerst zelf in de huid van een vluchteling. Daarna ontmoeten ze – virtueel – acht mensen die hun vluchtverhaal vertellen. Akhrat Selevani (17) uit Irak bijvoorbeeld, die in meer dan 10 verschillende asielzoekerscentra heeft gewoond.
Tot slot maken de leerlingen een verslag over wat een vluchteling meemaakt tijdens en na zijn vlucht. Onder begeleiding van een journalist die zelf is gevlucht denken leerlingen na over vragen als: Welke keuzes maak je bij de verslaggeving van een belangrijke gebeurtenis, wat vertel je wel en wat niet? Welke bronnen gebruik je en is het mogelijk helemaal objectief te werken?

Doelstellingen van de les

Leerlingen leren dat een maatschappelijke gebeurtenis of ontwikkeling (zoals gedwongen migratie) op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en beschreven. De ervaringsreis prikkelt het inlevingsvermogen van de leerling en de verwerkingsles daagt de groep uit vanuit een ander en kritisch perspectief naar het nieuws te kijken.

Aansluiting bij kerndoelen: Nederlands: 1, 2, 4, 5, 6, 10. Mens en maatschappij: 36, 38, 39, 40, 47. Kunst en cultuur: 50, 51, 52
Vakken: maatschappijleer, geschiedenis, Nederlands, burgerschap
Aantal leerlingen en begeleiding: maximum 30 leerlingen, en 2 begeleiders